Share bộ giáo trình video học linux "Ubuntu Linux Go from Beginner to Power User!"[Video học linux]
Share bộ giáo trình video học linux "Ubuntu Linux Go from Beginner to Power User!" Từ UDEMY (định dạng mp4).
Với 55 video trực quan, giọng thuyết minh chuẩn và dễ nghe, đây có lẽ là Giáo trình đầy đủ và hệ thổng nhất về Ubuntu.