Share Exsention Facebook Social Toolkit

[Facebook Tools]
- Ứng dụng ban đầu là Facebook Social Toolkit, được việt hóa, chỉnh sửa lại! Crack 100% license.
- Đầy đủ các chức năng cần thiết với giao diện tiếng việt..


Nhắc nhở: Nếu Tools báo lỗi ở một số chức năng thì hãy đổi ngôn ngữ thành English (US)
- Kiệt hết trinh rồi :( , đi vào rừng ngủ chờ hoàng thôi=)) Mất 6 tiếng liên tục để việt hóa xong và gỡ lỗi một số thứ, muốn gãy tay luôn giờ gõ phím hết nỗi rồi...

- Hiện tại có phiên bản mới (2.3.10_0) giao diện mới sẽ việt hóa ngày mai.