Tài liệu quảng cáo - Cơ bản


- Bạn mới nhập ngôn về quảng cáo? Bạn chưa thể tìm được những tài liệu quảng cáo cho mình? Tài liệu quảng cáo cơ bản online sau đây có thể giúp bạn một phần nào đó trong việc xây dựng quảng cáo!!
Các tài liệu về: Cách xây dựng quảng cáo hiệu quả, 72 tiêu đề quảng cáo, 21 công thức viết quảng cáo, Phương pháp quảng cáo thực nghiệm - John Caples.
Và Quảng Cáo Youtube được cung cấp bởi chính nhân viên của Google cung cấp.